Download deze disclaimer

Disclaimer

 
Niet aansprakelijk
Hoewel bij de realisatie van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet volledig of na verloop van tijd verouderd of niet juist is. ECU Repair Centre is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. 
 
Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

 
Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie, beelden, grafieken en andersoortig materiaal op deze website komen uitsluitend toe aan ECU Repair Centre. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ECU Repair Centre. 


Derden
ECU Repair Centre is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen, deze dienen alleen als extra informatie voor de gebruiker.